Věrnostní program odměn - pouze pro firmy a řemeslníky s IČ

(Pro koncové zákazníky máme jiný speciální program "Zákaznická karta")

Věrnostní program odměn (VPO) FLAMEX –Stavebniny 2000, spol. s r.o. je náš speciální bonus navíc, který je určen pro firemní zákazníky za celoroční odběr jakéhokoliv zboží z naší nabídky. Tohoto Věrnostního programu (VPO) se mohou zúčastnit pouze fyzické nebo právnické osoby s přiděleným IČ, např. stavební i jiné společnosti, řemeslníci a živnostníci, kteří mají s obchodní společností FLAMEX –Stavebniny 2000, spol. s r.o., buď uzavřenou Rámcovou kupní smlouvu (RKS) na celoroční odběr zboží (za hotové i na fakturu) v rozsahu dle jejich vlastního uvážení a na minimálně 1 celý kalendářní rok. Nebo pro stavební i jiné společnosti, řemeslníky a živnostníky, kteří s námi nemají uzavřenou RKS, ale předpokládají opakované nákupy (za hotové i na fakturu), v rozsahu dle jejich vlastního uvážení, u naší obchodní společností FLAMEX –Stavebniny 2000, spol. s r.o. a to v průběhu min 1 celého kalendářního roku . Zařazení do našeho Věrnostního programu není automatické a není bez předchozí registrace zákazníkem nárokovatelné. Registrace do Věrnostního programu (VP) je velmi jednoduchá a probíhá přímo na naší prodejně, nebo ve vyjímečných případech e-mailovou korespondencí. Za každý nákup od nás získává zákazník registrovaný do našeho VPO počet bodů, odpovídající hodnotě nákupu bez DPH a obalů (palet). Počet celkem nasbíraných bodů se automaticky průběžně přičítá a zobrazuje na jeho fakturách nebo prodejkách. Registrovaný účastník VPO po dosažení určitého počtu bodů na konci příslušného kalendářního roku od nás získá odměnu, jejíž hodnota bude úměrná dosaženému počtu bodů. Odměnu si vybírá sám zákazník a to z naší aktuální nabídky stavebnin, nebo z naší aktuální doplňkové nabídky sortimentu určeného pro vybavení domácnosti, dílny a zahrady. Trvání tohoto Věrnostního programu (VP) je vždy časově omezeno od 1. 1. do 31. 12. daného kalendářního roku. Zapojení zákazníka do našeho VP je možné i kdykoliv v průběhu kalendářního roku (!), tedy v době trvání VP. Více informací o registraci, pravidlech a předání odměny z tohoto programu Vám sdělíme na naší prodejně FLAMEX –Stavebniny 2000, spol. s r.o., Tovární 531, 679 32 Svitávka.